Kalksten har liksom marmor karbonatmineral (kalcit) som huvudmineral. Kalksten är känslig för syror som kan etsa och ge märken i stenen. Syror finns i t.ex sura rengöringsmedel, fruktjuice, vin etc. Kolsyra är ett annat ämne som lätt etsar stenen. I t.ex en grogg är det inte alkoholen som gör märken utan det är kolsyran i det man blandat med.
Syrorna påverkar inte stenens hållfasthet, utan orsakar enbart kosmetiska skador.

Är man medveten om och accepterar riskerna för fläckbildning, kan även kalksten vara bra material för köksbänkar. För övrig inredning i miljöer utan kemiska risker, som t.ex fönsterbänkar är kalksten ett utmärkt material.


Filter

Azul Lagos

Azul Valverde

Jura Gelb

Jura Grey

Marron Fossile

Melly Grey

Travertin Romano Classico